IMG_5102.jpg

 מטפלים במרחבי החיים

אנחנו קבוצה של מטפלות ומטפלים בעלי הכשרה מגוונת ורחבה, הפועלים מתוך גישה המשלבת בין התייחסות למציאות החיים של המטופל לבין התייחסות לעולם הפנימי שלו.

IMG_5142.jpg

Systemic Analytic Therapy

גישה דינאמית - מערכתית, המשלבת בין עיסוק בתכנים תוך נפשיים (חלומות, מחשבות, רגשות וחוויות בהווה ובעבר), לבין מעורבות אקטיבית בתחומי החיים בהם יש צורך בתמיכה (כגון הדרכה לצוות בי"ס, תקשורת עם מערכות בריאות הנפש, שילוב בקהילה וכן הלאה).

IMG_5119.jpg

כיצד אנו ניגשים
להתמודדויות נפשיות נפוצות?