IMG_5102.jpg

 מטפלים במרחבי החיים

אנחנו קבוצה של מטפלות ומטפלים בעלי הכשרה מגוונת ורחבה, הפועלים מתוך גישה המשלבת בין התייחסות למציאות החיים של המטופל לבין התייחסות לעולם הפנימי שלו.

יובל שכנאי

יובל שכנאי

נורית זהבי

נורית זהבי

יונתן רייפן

יונתן רייפן

מנהל מרכז מרחבים ומטפל

חברת הנהלה, מטפלת ומדריכה

פסיכולוג ראשי, מטפל בכיר ומדריך

עינת מלמזדה

עמית וולק

מטפל בכיר ומדריך

עינת מלמזדה

מנהלת אדמיניסטרטיבית של מרכז מרחבים 

IMG_5142.jpg

Systemic Analytic Therapy

גישה דינאמית - מערכתית, המשלבת בין עיסוק בתכנים תוך נפשיים (חלומות, מחשבות, רגשות וחוויות בהווה ובעבר), לבין מעורבות אקטיבית בתחומי החיים בהם יש צורך בתמיכה (כגון הדרכה לצוות בי"ס, תקשורת עם מערכות בריאות הנפש, שילוב בקהילה וכן הלאה).

IMG_5119.jpg

כיצד אנו ניגשים
להתמודדויות נפשיות נפוצות?